+32 3 685 02 10 info@flandriareizen.be

P R I V A C Y   B E L E I D

Flandria Reizen (Seasonstory bv)
Orgelstraat 6 (Bourlaschouwburg)
2000 Antwerpen

Maatschappelijke zetel:
Breeveld 4
2970 Schilde
info@flandriareizen.be
Tel +32 (0)3.685.02.10
BE 0662 361 431

Voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@flandriareizen.be

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).